header

הודעה מטעם חדר המבצעים המשותף
על רצח המפגינים בצעדת השיבה

האויב הציוני הפחדן ביצע פשע חדש שיתווסף לסדרת הפשעים נגד עמנו בכל מקומות הימצאותו.

ביום שישי האחרון, 21/12/2018 הצלפים של האויב פגעו במפגינים אינם חמושים בצעדת השיבה בגבול הרצועה. דבר שגרם לרצח ארבעה אזרחים ולפציעתם של עשרות מבני עמנו.

לאחר שבדקנו את נסיבות הפשע הציוני, עולה כי כל השהידים נורו כשהם נמצאים במרחק של 300-600 מטרים מהגדר، כמו כן רוב הפציעות היו במרחק של 150-300 מטרים,

מה שמאשר כי הצלפים הציונים ירו במכוון לעבר השהידים והפצועים, שהם לא היוו איום על חיילי הכיבוש, אלא להפך, הם הפגינו באופן שליו.

לכןבחדר המבצעים המשותף קובעים כדלקמן:

ראשית, הצעדים הנפשעים שנעשים ע"י הכיבוש הציוני כלפי עמנו חצו את הקווים האדומים, לכן ההתנגדות לא תעמוד בידיים כבולות נוכח המשך רצח חפים מפשע בידי האויב הנתעב.

שנית, כשמדובר בדם של עמנו, בכאבו, בפצעיו ובפגיעה בכבודו, אז אין כסף, חשמל, מים או אפילו ניתוק אוויר יכולים למנוע מאתנו למלא את חובתנו.האויב כנראה השתוקק לסבב לחימה ותגובות קשות מצד ההתנגדות כדי לרסן אותו (האויב).

שלישית, אנו מכריזים כי יום השישי הבא יהיה יום מכריע להבחין את ההתנהגות והכוונות של האויב הציוני כלפי עמנו בצעדות השיבה, ואנו נחושים להגן על עמנו הפלשתיני. יש לחדר המבצעים המשותף תגובות מוכנות וחריפות שמסלולה, צורתה והעיתוי שלה יקבעו על ידי התנהגותו של האויב בשטח.

זהו ג'יהאד, ניצחון או מות קדושים

חדר המבצעים המשותף – פלסטין

יום שני 23/12/2018

 

اعرض المزيد من البيانات
כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023