header

הודעה מטעם גדודי עז א-דין אל-קסאם

גדודי אל-קסאם מתאבלים על שהידים

גדודי אל-קסאם מתאבלים על השהידים סאלח אל-ברע'ותי ואשרף נעאלווה שביצעו פעולת עפרה ופעולת ברקן.

אנו מדגישים את הדברים כדלקמן:

  • יש לנו עוד באמתחתנו להזיק לאויב ולבלבל את החישובים שלו.
  • הגחלים של הגדה המערבית שמתחת לאפר ישרופו את הכובש.
  • האויב לא יצפה מאיפה הוא יטעם את טעם העונש על ידי הגברים של הגדה.

זהו ג'יהאד, ניצחון או מות קדושים

גדודי עז אדין אלקסאם – פלסטין

יום חמישי 13/12/2018

اعرض المزيد من البيانات
כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023