2020-04-17

השאהיד המפקד עבד אל-עזיז א-רנתיסי

אריה פלסטין והרופא המהפכני השאהיד המפקד עבד אל-עזיז א-רנתיסי

גדודי קסאם הנציחו את זיכרונו באמצעות ייצור טיל R160 שהכה את חיפה ב- 2014

כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023