2019-05-22

הציונים בוחרים בגורל מר

המלחמה נגמרה. אם אתם רוצים בכך

 

מעולם אין היה בעולם עם אמיתי שקם ומחפש אסונות להביא על עצמו, אבל כן היו הנהגות כאלה לא אמונות שבחרו להמיט על עמיהן חורבן והרס.

היו גם חבורות ברבריות תת-אנושיות מרוטשות ומשוסעות שהרכיבו מעצמן כנופית פשע וקראו לה עם ישראל! שבשמו גילמו את הרוע במלואו והוציאו לפועל פשעים נגד האנושות שמתבייש העט עת הכתיבה אודותיהם מעצם בחירתו למשימה נוטפת תועבה זאת.

חבורות אלה בהתנהגותן העוינת נגד האנושות הזמינו כל הזמן ומזמינות פוגרומים שלא יפסיקו כל עוד החבורות הנ"ל לא מפסיקות לתקוף ולהשיג גבולות, וכל פעם שהן קמות על רגליהן אחרי כמעט שנכחדות כליל, מגיע עוד גורל מר שהן תופרות בשנית לעצמן ומחסל את רוב רובן, והן בשלהן. תוקפות ומצפות לשלום, וכשזה לא עולה להן יפה,מאשימות את כולם ומזכות את עצמן. רשעות מטופשת שעמה לקח לא יילמד עד שיגיע המוחק ולא יותיר לציונים שארית שתביא צאצאים לעולם, אולי אז ינשום העולם לרווחה כי יפה לו ויותר נקי.

 

הלא יכולים אלה בעזיבתם לארצות המוצא שלהם לחסוך מעצמם שואות מיותרות

 

מה פתאום! הרי הם נהנים מזיכרון השואה והקבורה, וכל כך נחשב לתענוג עבורם להיראות כקורבן בעיני העולם "מי שלא מודע לאמת". להבדיל מהעם הפלשתיני שלא הסכים ולו פעם אחת בהסטוריה לשחק את תפקיד הקורבן, הוא חושב שזה לא מכובד כי הוא עם אמיתי צמח בארצו שמהווה איתה מקשה אחת שאי-אפשר להפריד ביניהם, לא מורכב מעצמים מלאכותיים וענתיקות חסרות כל ערך שנאספו מרחבי הגלובס.  כל העמים שנכבשו פעם, נמצאו בקרביהם חלשים פה ושם שלא יכלו לייצג בדרכם ובעמדותיהם הרפות והרופסות שעלו בקנה אחד עם אינטרס האויב אלא רק עצמם. ואילו בני-החורין שהם רוב העם המשיכו את מאבקם ועמדו על שלהם עד להשגת השחרור.

העם הפלשתיני הוא אחד העמים האמיתיים , וכנראה הוא זה שיגלם את האסון הבא שיפקוד את חבורות הסגולה המטופשות ויעמיד אותן במקומן כשיסלק אותן על גרורותיהן מכל פלשתין לעדי עד.

ייאמר שזה דמיון פרוע מנותק מכל מציאות ומכל היגיון. ייאמר בתגובה שהציונים הזרים פלשו לארצנו כנגד כל הסיכויים, ומה הם !! שודדים גנבים קניבלים פושעים מתועבים סוג "ז" ובעיקר טפילים, שאין להם בארץ זו דבר או חצי דבר, אם אלה משום מה בגיבוי ובתמיכת טובחיהם הצליחו בביצוע זממם אף על פי שהם לקטים פירורים ואבק שנאספו מרחבי תבל! על אחת כמה וכמה יצליחו הפלשתינים בעלי הבית בטיטוא הפסולת המיותרת ממולדתם.

זאת היא מהות מפעל ההתנגדות שלהגשמתה קורמים יומם וליל עור וגידים, הם מכינים לפסטיבל ענק שבשביל הצלחתו לא מפסיקים לתרום ולהקריב, הניצחון שאליו חותרים לא יהיה סתם אמוציה והרגשה של סיפוק עצמי נבוב, אלא מדינה פלשתינית ריבונית לא מוקנית אלא אמיתית תלושה מגרון האויב שתפרוש את כנפיה רחב על עמה ותומכיו, זאת יוקרה דורשת,וההתנגדות החליטה ופועלת חזק לעמוד בנדרש. להשלים את המשימה. ולהשיג את המיוחל.

שואלים מתי ואיך ?! נניח למעשים לבטא את זה בזמן אמת.

ולסקרנים : זה יהיה קרוב להפליא

כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023