מבצע שדה המוות

מבצע שדה המוות

סוג הפעולה: מארב וחילופי אש
מקום הפעולה: סמוך לכפר ג'וחר א-דיכ במזרח הרצועה
תאריך הפעולה: 16-04-2008
אבדות האויב: 3 חיילים הרוגים ו-6 אחרים פצועים, מהם שניים באורח אנוש.
המבצעים: לוחמי גדודי אל-קסאם

כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023