פעולת עמק אל-ח'ליל

פעולת עמק אל-ח'ליל

סוג הפעולה: מארב.
מקום הפעולה: שכונת עיטה בדרום עיר אל-ח'ליל.
תאריך הפעולה: 19-05-1993
אבדות האויב: מספר הרוגים ופצועים.
מבצע הפעולה: השהיד/ חאתם אל-מחתסב. השהד/יעקוב מטאוע

כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023