פעולת

פעולת "טולכרם"

סוג הפעולה: מות קדושים
מקום הפעולה: צפון טולכרם בגדה הכבושה
תאריך הפעולה: 08-11-2001
אבדות האויב: הרוג ו-מספר פצועים
מבצע הפעולה: השהיד/ מואיד עייאדה

כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023