פעולת

פעולת "חוות גלעד"

סוג הפעולה: מארב חמוש.
מקום הפעולה: "מאחז חוות גלעד" ליד נאבלס.
תאריך הפעולה: 09-01-2018
אבדות האויב: הריגתו של רב ציוני. 
מבצע הפעולה: השהיד/ אחמד נסר ג'ראר.

כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023