פעולת שביית החייל וקסמן

פעולת שביית החייל וקסמן

סוג הפעולה: שבי

מקום הפעולה: השטחים הכבושים מ-1948 

תאריך הפעולה: 11-10-1994

אבדות האויב: החייל נחשון וקסמן שנשבה על ידי גדודי אל-קסאם 

כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023