פעולת רח' מוריה שבחיפה

פעולת רח' מוריה שבחיפה

סוג הפעולה: מות קדושים.
מקום הפעולה: עיר חיפה הכבושה.
תאריך הפעולה: 05-03-2003
אבדות האויב: (15) הרוגים ועשרות פצועים.
מבצע הפעולה: השהיד/ מחמוד עמראן אל-קוואסמי.

כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023