פעולת מסגד מוסעב בן עומיר

פעולת מסגד מוסעב בן עומיר

סוג הפעולה: ירי. 
מקום הפעולה: ליד מסגד מוסעב בן עומיר בשכונת א-זייתון בעזה. 
תאריך הפעולה: 12/9/1993
אבדות האויב: (3) חיילים הרוגים ושני רובי סער מדגם M16 נלקחו כשלל.

כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023