פעולת שביית החייל הציוני אלון קרוואני

פעולת שביית החייל הציוני אלון קרוואני

סוג הפעולה: שבי
מקום הפעולה: מחנה הפלטים ברייג' .
תאריך הפעולה: 18-09-1992
אבדות האויב: החייל הציוני אלון קרוואני נהרג לאחר שנשבה על ידי גדודי אל-קסאם.

כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023