פעולת רח' בן יהודה

פעולת רח' בן יהודה

סוג הפעולה: מות קדושים.
מקום הפעולה: רחוב בן יהודה במערב אל-קודס הכבושה .
תאריך הפעולה: 04-09-1997
אבדות האויב: 19הרוגים ועשרות פצועים.
מבצע הפעולה: השהידים/ בשר צולחה, יוסף אלשולי וח'ליל שריף.

כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023