פעולת הקסאמי נז'אל קארים

פעולת הקסאמי נז'אל קארים

סוג הפעולה: מות קדושים.
מקום הפעולה: חנייה לרכבים בעיר רמלה .
תאריך הפעולה: 05-09-1999
אבדות האויב: מספר רכבים הושמדו לחלוטין
מבצע הפעולה: השהיד/ נז'אל קארים .

כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2021