header

הודעה של דובר אל-קסאם אבו עוביידה

המגדל נכנסה במעגל האש בתגובה להפצצות את המבנים המגורים בעזה .. אם הכיבוש ימשיך בתוקפנות, גם אשדוד ובאר שבע יהיו המטרות הבאות.

זהו ג'יהאד, ניצחון או מות קדושים

גדודי עז אדין אלקסאם – פלסטין

יום שני 12/11/2018

اعرض المزيد من البيانات
כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023