header

הודעה של דובר אל-קסאם אבו עוביידה

מסר ההתנגדות .. הנהגת האויב תישא באחריות למה שקרה באשקלון, זו אזהרה שהשלב הבא לא תוכלו לסבול אותו במקרה של המשך תוקפנות האויב. השלב הבא הוא מכות שלא ידעתם קודם .

זהו ג'יהאד, ניצחון או מות קדושים

 

גדודי עז אדין אלקסאם – פלסטין

יום שני 12/11/2018

اعرض المزيد من البيانات
כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023