header

הודעה של דובר אל-קסאם אבו עוביידה

בחדר המשותף דנים ברצינות להרחיב את מעגל האש אם יחילט האויב להמשיך בתוקפנות. אשקלון הייתה רק התחלה.  כ-מליון ישראלים יהיו במקלטים.

זהו ג'יהאד, ניצחון או מות קדושים

גדודי עז אדין אלקסאם – פלסטין 

יום שני 12/11/2018

 

اعرض المزيد من البيانات
כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023