header

הודעה מטעם חדר המבצעים המשותף

על הסכמה להפסקת אש

המאמצים המצריים הצליחו לייצב את הפסקת האש בין ההתנגדות לאויב הציוני.

 ההתנגדות תעמוד בהתחייבותה להפסקת האש כל עוד האויב הציוני יעמוד בהתחייבותו להפסיק האש.

זהו ג'יהאד, ניצחון או מות קדושים

חדר המבצעים המשותף – פלסטין

יום שלישי 13/11/2018

اعرض المزيد من البيانات
כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023