header

הודעה מטעם חדר המבצעים המשותף

על ירי טיל קורנט לעבר אוטובוס

לוחמינו הצליחו לירות טיל קורנט לעבר האוטובוס ציוני ביערות מפלסים. הטיל פגע ישירות באוטובוס. האוטובוס עלה באש .

הפעולה הזאת באה בתגובה לחיסול שבעה מלוחמינו מתוכם המפקד אנור ברכה בחאן יונס .

זהו ג'יהאד, ניצחון או מות קדושים

חדר המבצעים המשותף – פלסטין

יום שני 12/11/2018

اعرض المزيد من البيانات
כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023