header

הודעה מטעם חדר המבצעים המשותף
על שיגור הטילים בלילה שעבר

העם הפלסטיני ממשיך במאבקו נגד הכיבוש הציוני בכל כוחו דרך צעדות השיבה או שיטות אחרות. כל פלגי ההתנגדות הפלסטינית תומכים במאבקם הצודק של בני עמנו עד לשחרור האדמה.
אנו בחדר המבצעים המשותף מברכים על המאמץ המצרי להשיג את דרישות עמנו ומסרבים את כל הניסיונות חסרי האחריות שניסו להסיט את המצפן, כולל ירי הרקטות בלילה שעבר.

בנוסף אנחנו מדגישים את מוכנותנו לפעול נגד התוקפנות של הכיבוש הציוני.

זהו ג'יהאד, ניצחון או מות קדושים

חדר המבצעים המשותף – פלסטין

יום רביעי 17/10/2018

 

اعرض المزيد من البيانات
כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023