header

הודעה מטעם גדודי עז א-דין אל-קסאם 

על הפשע שביצע הכיבוש נגד לוחמינו 

 

תקיפת צבא האויב היום על מוצב בצפון רצועת עזה נערכה בזמן תצוגת תכלית של כוחות גדודי אל-קסאם במוצב עסקלאן בצפון רצועת עזה. בכירים בהנהגת חמאס ומשפחות רבות נכחו במקום בזמן התקיפה הציונית.

השהיד עבד אל-חאפז אל-סילאווי והשהיד אחמד מרג'אן לקחו חלק מהתרגילים שנערכו במוצב הצבאי. שני השהידים היו צלפים ונשאו נשק צלפים מסוג "דרגונוב" למטרות אימון בלבד.

בשעה 10:40 בבוקר, שני הפעילים שלנו נהרגו כשהידים לאחר שהכיבוש הציוני ירה פגז לעברם.

לפיכך, אנו בגדודי אל-קסאם רואים בחומרה יתירה את התקיפה הציונית של עמדה השייכת לנו. הכיבוש נושא באחריות המלאה להשלכות ההסלמה.

 

זהו ג'יהאד, ניצחון או מות קדושים

גדודי עז אדין אלקסאם – פלסטין

יום שלישי 7/08/2018

 

اعرض المزيد من البيانات
כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023