header

הודעה מטעם גדודי עז א-דין אל-קסאם 

העלאת רמת הכוננות לדרגה הגבוהה ביותר

האויב ישלם מחיר דמים יקר

בפרק חדש של תוקפנות, תקפו כוחות הבוגדנות הציונית את העמדה שלנו בגבול ביום רביעי, 12 בדצמבר 2018 , מה שהביא למות הקדושים של המוג'אהדין / מוחמד אל-אלערעיר, אחמד אל-בסוס ועבאדה פרוואנה. כשהיו מבצעים את חובתם להגן על בני עמם, מולדתם ומקמות הקדושים שלהם.

 לפיכך, אנו בגדודי השהיד עז א-דין אל-קסאם הזרוע הצבאית של תנועת ההתנגדות האסלאמית (חמאס) מכריזים על העלאת רמת הכוננות לדרגה הגבוהה ביותר, וכן אנחנו פורשים את כל כוחותיהם בשטח.

כמו כן, אנו קראים לשאר הזרועות הצבאיות לנהוג כמונו, ולהעלות את הכוננות לדרגה הכי גבוהה. שידע האויב שישלם מחיר דמים יקר בעקבות הפשעים היומיומיים שמבצע נגד עמנו ולוחמינו.

זהו ג'יהאד, ניצחון או מות קדושים

גדודי עז אדין אלקסאם – פלסטין

יום חמישי 26/07/2018

 

 

اعرض المزيد من البيانات
כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023