header

הודעה מטעם גדודי עז א-דין אל-קסאם
תקיפת האויב את העמדה שלנו הינה פשע מביש וטיפשות 

תקיפת האויב את העמדה שלנו בדרום רצועת עזה, שבה נהרג אחד מלוחמינו הינה פשע מביש וטיפשות שהאחריות המלאה עליה מוטלת על האויב. הוא ישלם את המחיר של דמו. עין תחת עין. שן תחת שן.

זהו ג'יהאד, ניצחון או מות קדושים

גדודי עז אדין אלקסאם – פלסטין
יום חמישי 19/07/2018

اعرض المزيد من البيانات
כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023