header

הודעה צבאית מטעם החדר המשותף של פלגי ההתנגדות בפלסטין

אנו מדגישים את משוואת 'הפצצה תיענה בהפצצה' 

בעזרת אללה יתעלה וישתבח שמו, פלגי ההתנגדות בפלסטין מכריזים על לקיחת אחריות על הפצצת שבעה מוצבים ציונים בעוטף עזה במטחי רקטות ופצמ''רים במהלך הלילה . זאת בתגובה לתוקפנות הציונית והפשעים נגד עמנוומוצבי ההתנגדות ברצועת עזה.

לכן, אנו קובעים כדלקמן:

ראשית: אנו מדגישים את משוואת 'הפצצה תיענה בהפצצה' ולא נאפשר לאויב לכפות משוואות תוקפניות נגד עמנו וההתנגדות. הנהגת האויב נושאת באחריות המלאה לכל תוקפנות ותשלם את המחיר על היהירות שלה.

שנית: כל הניסיונות הנואשות של האויב הציוני לשבור את המחאה העממית הפלסטינית לא יצליחו.

שלישית: המוכנות והתגובה המהירה והמתואמת שלנו הן ההוכחה לכך שאנו מבצעים את מה שאנו אומרים.

זהו ג'יהאד, ניצחון או מות קדושים

החדר המשותף של פלגי ההתנגדות בפלסטין

יום רביעי 20/06/2018

 

اعرض المزيد من البيانات
כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023