header

הודעה משותפת מטעם גדודי אל-קסאם ופלוגות אל-קודס 

הפצצה בהפצצה ודם בדם ולא נאפשר לכפות משוואות חדשות

גדודי אל-קסאם ופלוגות אל-קודס לוקחים אחריות על הפצצת יעדים צבאיים ויישובים באזור רצועת עזה בעשרות טילים לאורך היום. זאת בתגובה לתוקפנות הציונית והפשעים נגד עמנו ואנשי ההתנגדות, שהאחרון שבהם היה תקיפת המוצבים הצבאיים של שתי הזרועות הצבאיות - מה שגרם למותם של כמה לוחמים בתוך המוצבים. זאת בנוסף לפשעים שמבצע האויב נגד עמנו בצעדות השיבה לאורך הרצועה.

לכן, אנו קובעים כדלקמן:

ראשית: האויב הציוני הוא זו שהתחיל בסבב התוקפנות, בניסיון לברוח מתשלום המחיר על פשעיו נגד האזרחים המפגינים בדרכי שלום.

שנית: תגובתנו היום היא הצהרה כי לא ניתן לשתוק על פשעים אלה בשום מצב.

שלישית: ההתנגדות מנהלת את המערכה מול האויב הציוני באופן שמשרת את האינטרסים של העם הפלסטיני והיא לא תאפשר לו לכפות משוואות חדשות של שפיכות דמים. אנו מזהירים את ישראל מפני המשך התקיפה של עמנו. כל האופציות פתוחות בפני ההתנגדות - הפצצה תיענה בהפצצה ודם בדם. נבדוק במשוואה הזאת - יהיה אשר יהיה המחיר.

זהו ג'יהאד, ניצחון או מות קדושים

גדודי אל-קסאם ופלוגות אל-קודס

יום שלישי 29/05/2018

اعرض المزيد من البيانات
כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023