header

הודעה מטעם גדודי עז א-דין אל-קסאם
ירי נ״מ לעבר מטוסי הקרב של האויב שתקפו ברצועת עזה

בעזרת אללה, גדודי אל-קסאם לוקחים אחריות על המשימה הג'יהדית הבאה:
היום: שבת
התאריך: 17/02/2018
הפעולה: ירי נ''מ
המטרה: מטוסי הקרב של האויב שתקפו ברצועה
זו בתגובה לתוקפנות המתמשכת של האויב כלפי בני עמנו ברצועת עזה

זהו ג'יהאד, ניצחון או מות קדושים

גדודי עז אדין אלקסאם – פלסטין
יום שבת 17/02/2018

اعرض المزيد من البيانات
כל הזכויות שמורות למחלקת ההסברה הצבאית של גדודי עז א-דין אל-קסאם ©2023